Architekturbüro
Katja Skobowsky
Planung für Haus und Garten

Katja Skobowsky
Freie Architektin

Buchenweg 3
55452 Hergenfeld

Telefon 06706-991383
Planung@ArchitekturSkobowsky.de